fredag den 6. december 2013

Hvad specialet (måske/helt sikkert/højst sandsynligt/nu får vi se) skal handle om

Mit speciale skal tage fat i en relevant problemstilling, som jeg ved eksisterer i de danske gymnasier. Det ved jeg især fordi jeg selv engang har været en doven gymnasieelev, der hellere ville skrive sedler, tjekke mobilen, viske til sidemanden og drømme om fremtiden... end at følge med i, hvad det var der nu lige skete på tavlen.

Ifølge regeringens lærerplaner om danskfaget på gymnasierne (læs selv med her, men det er langt - så er du advaret!), så skal eleverne læse ældre litteratur i dansk. Herunder Oehlenschläger. Det skal de bare, end of discussion.

Jeg har frivilligt læst dansk på universitetet i fem år, og JEG skutter mig stadig lidt, når jeg får besked på at læse en tekst, hvor navneordene er stavet med stort begyndelsesbogstav. Så ved man bare det bliver kedeligt, tænker min fordomsfulde hjerne. Men ret tit ender det faktisk med at blive spændende og ret underholdende. Man skal bare lige læse teksten grundigt nok, tage sig tid til det. Og gerne arbejde lidt med teksten, så man rigtig forstår den.

Det vil jeg gerne videreføre lidt til de stakkels gymnasieelever. De kæmper med den ældre litteratur fordi de skal, men de vil hellere snakke med hinanden, gå på Facebook eller tjekke deres nye likes på Instagram.

Men hvad nu hvis de får lov til at bruge de sociale medier i arbejdet med den ældre tekst? Og hvad nu hvis de kommer ud af de vante rammer - klasseværelset - og tager en tur i fx Dyrehaven?

Det er mit udgangspunkt for specialet. Et projekt jeg vil afprøve på en gymnasieklasse i deres dansktimer i et par uger til foråret. Klassen skal: 
  1. læse et ældre, dansk værk
  2. vælge en karakter fra værket
  3. ud til det sted hvor historien foregår
  4. blogge/mikroblogge* fra karakterens synspunkt.
I løbet af projektet vil jeg indsamle data på en måde, som er godkendt af klassen, fx optage lyd og/eller få eleverne til at skrive logbog undervejs. Til sidst skal jeg så svare på spørgsmålene:
  • Fungerede projektet?
  • Hvordan får man danske gymnasieelever til at læse ældre, dansk litteratur – med engagement og glæde?

*= Fx instagramme eller twitte

Ingen kommentarer:

Send en kommentar